Operacja pn. "Zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług w ramach zakładanej działalności gospodarczej", mająca na celu osiąganie dochodu i stabilnej sytuacji finansowej poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utworzenie dla siebie miejsca pracy oraz dodatkowego miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej, tj. do 34 r. życia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

_________________________________________________________________________