Operacja pn. "Zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług w ramach zakładanej działalności gospodarczej", mająca na celu osiąganie dochodu i stabilnej sytuacji finansowej poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utworzenie dla siebie miejsca pracy oraz dodatkowego miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej, tj. do 34 r. życia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

_________________________________________________________________________

Witamy i zapraszamy do skorzystania z usług serwisu. 

WULKANIZACJA OPONwymiana opon z wyważaniem, naprawa opon, wklejanie łatek i kołków, wymiana wentyli, uszczelnianie felg

SERWIS KLIMATYZACJIdiagnoza i napełnianie klimatyzacji samochodowej, wymiana sprężarek, wymiana filtrów osuszaczy, wymiana

dysz dławiących, wymiana skraplaczy,

NAPRAWY MECHANICZNE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I MASZYN ROLNICZYCH, WYMIANY BIEŻĄCE